I Evangeliets tjänst

för Guds folk i länder utanför Sverige

Evangelisk Litteraturmission – SCRIPTURA

Scriptura ger ut och sprider kristen litteratur inom de områden utanför Sverige, där behov av kristen mission finns, såväl för teologisk utbildning som för uppbyggelse i vidare mening. Sådan litteratur skall stå i överensstämmelse med Bibeln och de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna.

Medel till bibelspridning kan också anslås inom ramen för den lutherska kyrkans verksamhet i de områden där behov anses föreligga.

Vår litteratur kommer till nytta och blir efterfrågad och använd. Den blir en hjälp för präster och evangelister, för församlingsbor, hem och ungdomar. Med gedigen undervisning rustas församlingarna att möta hoten från svärmeri och villfarande sekter och sekularisering. När de unga kyrkorna vinner många medlemmar, är det nödvändigt att bygga upp trons liv.

En publicerad artikel i tidningen Kyrka & Folk (april 2017) redogör för Scripturas historia och verksamhet. Se artikel med bilder.

Likaså en artikel i Sändebrevet nr 119/2020 – se artikel med foton.

En publicerad artikel i tidningen Kyrka & Folk (november 2021) redogör för digitaliseringsarbetet – se artikeln.

Hur kan jag bidra?

Bön

Bibeln lär oss att bön är ett mäktigt verktyg i Guds rike. Att börja ditt engagemang för Scriptura gör du därför i första hand i bön.

Gåva

Det är också möjligt att sända en gåva till vår verksamhet och på så sätt vara med och sprida de böcker och skrifter som Scriptura tillhandahåller.

Scriptura arbetar med att digitalisera sina skrifter, i nuläget är ca 60 titlar klara bl.a.:

0

på engelska

0

på swahili

0

på ryska

0

på amhariska