Artiklar

Scriptura har som målsättning att genomföra digitalisering av redan utgivna böcker, d v s att skanna material genom bildläsare. Dessa kan i sin tur göras tillgängliga på webbplatser i olika kontexter. En publicerad artikel i tidningen Kyrka & Folk (november 2021) redogör för digitaliseringsarbetet - se artikeln.


I det pågående digitaliserings-arbetet har Scriptura glädjen att också publicera artiklar med anknytning till missionärer, kyrkoledare och ledamöter i Scripturas styrelse.

Titel Författare Publicerad PDF-fil
Afrikansk soldat i det heliga landet Jefta Michoro (övers. Josef Imberg) Bibeltrogna Vänners Julkalender, 1965 Ladda ner!
Den evangelisk-lutherska kyrkan i Rhodesia Ingvar Hermansson Julhälsningar, 1974 Ladda ner!
Det kyrkliga missionsintresset - Del I Ragnar Block Julhälsningar, 1969 Ladda ner!
Det kyrkliga missionsintresset - Del II Ragnar Block Julhälsningar, 1970 Ladda ner!
En folkväckares hundraårsminne Josef Imberg Odaterad tidningsartikel, sept. 1943 Ladda ner!
En ung kyrka och dess problem Ingvar Hermansson Julhälsningar, 1987 Ladda ner!
Minnen från 30 år som afrikamissionär Ingvar Hermansson Julhälsningar, 1997 Ladda ner!
Och Guds ord hade framgång Rune Imberg Bibeltrogna Vänners Julkalender, 1995 Ladda ner!
Som missionär i Botswana Ingvar Hermansson Julhälsningar, 1998 Ladda ner!
Studier i Swahili-Bibeln Josef Imberg Bibeltrogna Vänners Julkalender, 1967 Ladda ner!
Resan runt kriget Anna Braw www.uppdragmission.se Läs här!
Faror på haven Rune Imberg Kyrka och Folk, 50-52 2010 Ladda ner!
Enduring Hope: The West and Beyond Roland Gustafsson Journal of Lutheran Mission, September 2015 Ladda ner!
Josef Imberg in memoriam Arthur Einarsson, Roland Gustafsson Till Liv, feb 1999 Läs här!
Ett fullbordat uppdrag fortsätter Roland Gustafsson Hälsning, nr 3 2017 Ladda ner!
These are three that testify: a Bible Study on 1 John 5:7 Roland Gustafsson The Three Witnesses, Papers from the Fourth International Confessional Lutheran Conference, Matongo, Kenya, 16-19 February 2004 Ladda ner!
Utsatt för faror Ingvar Hermansson Julboken till församlingarna i Göteborgs stift, 1984 Ladda ner!
Sverige - ett missionsland Roland Gustafson Till Liv, nr 4 2022 Ladda ner!
FFG-undervisning når Estland Roland Gustafson Hälsning, nr 2 2022 Ladda ner!
Dr. Krapf - the (Almost) Forgotten Missionary Pioneer Rune Imberg Swedish Missiological Themes, 98, 1 (2010) Ladda ner!
Bilderna berättar - om gränsöverskridande och "normbrytande" drag i svensk pietistisk mission Rune Imberg eMission 6 (2021) Ladda ner!
Daniel Johanssons böcker – översättning till det estniska språket Aet Ringborg Inför årsmötet 2022 Ladda ner!
Om S:t Mikaelskyrkan i Tallinn, Estland Roland Gustafsson Inför årsmötet 2022 Ladda ner!
”Den ringa begynnelsens dag” – pionjärarbete i Addis Abeba 1921 Bengt Hjort Till Liv, April 2021 Läs här!
Konstitutionen för den Evangelisk-Lutherska kyrkan i S. Rhodesia Ingvar Hermansson Svensk Missionstidsskrift, SMT, 1964/2 Ladda ner!
Missionsarbete i Etiopien under 100 år Roland Gustafsson December 2022 Ladda ner!
Möte med STM-studenter Roland Gustafsson Oktober 2023 Läs här!
Scriptura-information Roland Gustafsson December 2023 Läs här!
Från Horred till Dar es Salaam Roland Gustafsson December 2022 Ladda ner!
Mission under krig och ockupation Agnes Johansson Januari 2024 Läs här!