Artiklar

Scriptura har som målsättning att genomföra digitalisering av redan utgivna böcker, d v s att skanna material genom bildläsare. Dessa kan i sin tur göras tillgängliga på webbplatser i olika kontexter. En publicerad artikel i tidningen Kyrka & Folk (november 2021) redogör för digitaliseringsarbetet – se artikeln.


I det pågående digitaliserings-arbetet har Scriptura glädjen att också publicera artiklar med anknytning till missionärer, kyrkoledare och ledamöter i Scripturas styrelse.

Titel Författare Publicerad PDF-fil
Afrikansk soldat i det heliga landet Jefta Michoro (övers. Josef Imberg) Bibeltrogna Vänners Julkalender 1965 Ladda ner!
Den evangelisk-lutherska kyrkan i Rhodesia Ingvar Hermansson Julhälsningar 1974 Ladda ner!
Det kyrkliga missionsintresset - Del I Ragnar Block Julhälsningar 1969 Ladda ner!
Det kyrkliga missionsintresset - Del II Ragnar Block Julhälsningar 1970 Ladda ner!
En folkväckares hundraårsminne Josef Imberg Odaterad tidningsartikel (sept. 1943) Ladda ner!
En ung kyrka och dess problem Ingvar Hermansson Julhälsningar 1987 Ladda ner!
Minnen från 30 år som afrikamissionär Ingvar Hermansson Julhälsningar 1997 Ladda ner!
Och Guds ord hade framgång Rune Imberg Bibeltrogna Vänners Julkalender 1995 Ladda ner!
Som missionär i Botswana Ingvar Hermansson Julhälsningar 1998 Ladda ner!
Studier i Swahili-Bibeln Josef Imberg Bibeltrogna Vänners Julkalender 1967 Ladda ner!
Utsatt för faror Ingvar Hermansson Julboken till församlingarna i Göteborgs stift 1984 Ladda ner!