Artiklar

Vad är kristendom?

Scriptura har genom åren översatt ett antal böcker till olika språk, bl a i Etiopien. Ett sådant exempel är ett häfte skrivet av den danske prästen Lars Jensen,

med titeln Vad är kristendom?

Vid årsskiftet 2019-2020 kom en ny upplaga av häftet på amhariska – se bifogad fil.

Scriptura har som målsättning att genomföra digitalisering av redan utgivna böcker, d v s att skanna material genom bildläsare. Dessa kan i sin tur göras tillgängliga på webbplatser i olika kontexter.