Möte med STM-studenter

Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) bedriver sedan 2014 ett kursutbud benämnt Master of Sacred Theology i samarbete med Concordia Theological Seminary i Fort Wayne, Indiana, USA. Det rör sig om teologiska fördjupningsstudier på distans, med tre intensivkurser i Göteborg per år. Studenterna tenterar nio kurser och försvarar en längre uppsats på 100-150 sidor – totalt tar studierna således tre år. Därefter promoveras man till Sacrae Theologiae Magister (STM). Hittills har 12 studenter tagit examen.  

Evangelisk Litteraturmission Scripturas ordförande och vice ordförande, Roland Gustafsson och Rune Imberg, besökte STM-kursen på FFG i vecka 37 (12 september 2023) och presenterade Scripturas litteratur på engelska. Studenterna kunde ta med sig böcker/häften till sina respektive hemorter och kyrkor. Dessutom kunde Scriptura via sin webbsida erbjuda de flesta av sina utgivna böcker för nerladdning – bibliotek.

Den internationella närvaron var påtaglig; vid detta tillfälle fanns det studenter från Norge, Finland, Island, Lettland, Spanien (Venezuela), Israel, Etiopien, Rwanda och Ghana. Lärare för den specifika kursen var Timo Laato, med ämnet Theological Anthropology. I STM-kurserna så långt har inte mindre än 18 nationaliteter varit representerade. 

Intressanta kontakter knöts och tänkbara litteraturprojekt kan på sikt förverkligas, eftersom flera av studenterna är eller blir andliga kyrkoledare i sina respektive världsvida sammanhang. 

Roland Gustafsson
Ordförande i Scriptura

Stöd Scripturas litteraturarbete – bankgiro: 247-6760.