Henrik Vestergård

Henrik Vestergård

Möte med STM-studenter

Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) bedriver sedan 2014 ett kursutbud benämnt Master of Sacred Theology i samarbete med Concordia Theological Seminary i Fort Wayne, Indiana, USA. Det rör sig om teologiska fördjupningsstudier på distans, med tre intensivkurser i Göteborg per år. Studenterna tenterar nio…